Doa mustajab nabi sulaiman untuk kekayaan melimpah

Doa nabi sulaiman mendatangkan rejeki

Doa nabi sulaiman mendatangkan rejeki

Amalan doa nabi sulaiman melancarkan rezeki – Nabi Sulaiman as adalah salah seorang Nabi yang dilimpahi kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Sulaiman as dikaruniai beragam mukjizat salah satunya adalah bisa berbicara dengan hewan-hewan.

Saat ketika nabi sulaiman adalah salah satu putra dari Nabi Daud, semenjak masih kanak-kanak yang berusia 11 tahun, Nabi sulaiman telah menampakkan kecerdasan, ketajaman otak, serta kepandaianya dalam berfikir dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan.

Semenjak kecil nabi sulaiman telah menampakan kecerdasan dan kepandainya. Sehingga nabi daud telah memutuskan untuk mempersiapkan kepada nabi sulaiman untuk menggantikan posisinya dari kerajaan Bani Israil tersebut. pada kisah itulah Allah telah memberikan banyak mujizat kepada Nabi Sulaiman seperti diberikan tentara jin, hewan, dan angin semua tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman As.

Salah satu yang telah dikerjakan tentara jinnya adalah membangun gedung-gedung. Pada suatu ketika burung hud-hud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa ada kerajaan yang telah dipimpin oleh seseorang yang bernama ratu balqis. Namun kerajaan tersebut telah menyembah matahari. Lalu Nabi sulaiman mengutus burung hud-hud untuk menyampaikan sebuah pesan dari Nabi Sulaiman as yang berbunyi sebagai berikut :

Bacaan doa pengasihan kekayaan nabi sulaiman

Bacaan surat Shaad ayat 35 :

“Qaala rabbi ighfir lii wahab lii mulkan laa yanbaghii li-ahadin min ba’dii innaka anta alwahhaabu”

Terjemahan Artinya :

Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku serta anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dipunyai oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”. (QS : Shaad ayat 35).

Lalu Allah menjawab doa Nabi Sulaiman As dan kemudian Allah mengabulkan permohonannya memberikannya anugerah yang besar hingga melimpahkan kekuasan serta wewenang atas Nabi Sulaiman. didalam ayat tersebut menceritakan tentang kehidupannya mengenai anugrah yang besar, kewenangan dan diberikan kekayaan yang melimpah.

Karena dianugrahkan oleh Allah secara bertubi-tubi yang telah dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman hingga membuat beliau bersyukur kepada Allah, puji syukur kesuksesan beliau di tuangkan dalam sebuah doa Nabi sulaiman sebagai berikut :

Bacaan surat Al Naml dari ayat 19 :

“Fatabassama dahikan min qawlihaa waqaala rabbi awzi’nii an asykura ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya wa-an a’mala shaalihan tardaahu wa-adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadika alshshaalihiina”

Terjemahan artinya :

Maka ia tersenyum serta tertawa karena mendengar perkataan dari semut itu. Dan dia berdo’a: “Ya Tuhanku berikanlah aku ilham untuk tetap selalu mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku serta pada kedua orang ibu bapakku untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai : serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu kedalam golongan hamba-Mu yang shaleh. (QS An Naml ayat 19).

Doa mustajab nabi sulaiman untuk kekayaan melimpah