Mantra ajian penghancur sukma ampuh tanpa syarat

Ritual penghancur sukma

Ritual penghancur sukma

Ilmu penghancur musuh – Ilmu penghancur sukma mempunyai fungsi untuk menghancurkan antara lain : perlindungan, kekebalan, tameng diri, penyerang, penghancur ilmu hitam seperti santet, tenung, gendam, sirep, teluh, dan beragam amalan musuh.

Pada intinya ilmu penghancur digunakan untuk melindungi diri dari serangan ilmu hitam dari musuh yang tak terduga.

Agar ilmu ini berjalan dengan lancar ikuti secara detail lelaku yang harus dilakukan. Dahului dengan tawassul biasa yang dikirim alfatihah untuk Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Al Jailani dll.

Ajian ilmu penghancur sukma tanpa puasa

Ilmu Penghancur TINGKAT 1:

“ALLAHUMMA ROBBANA AZZA JAARUK WA JALLA THANA’UK WA TAQADDASAT ASMA’UK ALLAHUMMA LA YURADDU AMRUK WA LA YUHZAMU JUNDUK SUBHANAKA WA BI HAMDIK 313 x 7 hari”

Ya Allah! Sekutu MU kuat, pujian MU dimuliakan, nama MU disucikan. Ya Allah! Perintah MU tidak dapat ditolak, dan tentara MU tidak bisa dikalahkan.

Ilmu Penghancur TINGKAT 2:

“ALLAHUMMA KHUDHUM AKHDHA ‘ZIIZIN MUQTADIR ALLAHUMMAJ’AL ID DA’IRATA ALAYHIM, ALLAHUMMA ARINA FIIHIM YAWMAN ASWADA 313x 7 hari”

Ya Allah! Binasakan mereka dengan otoritas dan kekuasaan MU, Ya Allah! Biarkan semua yang telah mereka lakukan dilakukan untuk mereka. Ya Allah! Tunjukkan kepada kita hari kegelapan mereka.

Ilmu Penghancur TINGKAT 3:

“ALLAHUMMA MUNZILAL-KITAB, MUJRIYAS-SAHAB, HAZIMAL-AHZAAB, IHZIMHUM WA ZALZILHUM, WA ARINA FIIHIM AJA’IBA QUDRATIK, FA INNAHUM LA YU’JIZUUNAKA YA QAWIYYU YA ‘AZIZ 313X 7 hari”

Total 3 tingkat diamalkan selama 21 hari. Monggo diamalkan bagi yang membutuhkan….

“WALLOHULMUAFIQ ILA AQWAMITTORIQ WASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.”

Ilmu Penghancur Kulhu Sungsang

Ilmu ini berguna untuk penolak tenung dan penolak jin jahat, konon bila mantra ini dibaca tubuh jin akan terasa terbakar. Akan tetapi untuk memiliki ajina imu ini harus melalui laku batin yang harus ditempuh terlebih dahulu, harus dengan berpuasa mutih selama tujuh hari tujuh malam setelah itu melakukan pati geni dua hari dua malam setelah melakukan puasa mutih seperti diatas.

Mantra Ilmu Penghancur Kulhu Sungsang

“Bismillahhirrahmanirrohim.
Kulhu sungsang rajah imanku
Kulhu sungsang kekudungku
Malaikat zabarail tetekanku
Tinuntun kangjeng nabi Muhammad

Laa illaha illallah
Alaihi wa salam agung”

Ilmu Penghancur Gembala Geni

Ilmu Penghancur Gembala Geni berkhasiat untuk memagari tubuh dari serangan musuh yang tidak kentara seperti tenung, melindungi rumah dari pengaruh negatif dan juga dapat membakar jin apabila dibacakan mantranya. Adapun laku yang harus ditempuh adalah; puasa mutih tujuh hari setiap bulan selama tujuh purnama dan diakhiri dengan lahu ngebleng selama dua malam.

Mantra Ilmu Penghancur Gembala Geni

“Ingsun ngadeg telenging lamgit
Ingsun ngadeg telenging bumi
Apa rupane telenging langit lan bumi
Watu kumalasa padang gumilang
Apa rupane telenging bumi lan langit
Ambal sadhasere bumi ambal wewe lembuliyu
Sakathahe ingkang dumadi sami kadhep marang aku
Aja papak sanisoring langit saduwure bumi
Ora kadhepa marang aku bumi ambal watu liyu
Alas sungil tan tumomo maring aku
Lamun ora nggeguru marang aku sida lebur
Aju musnah ilang tan ana raga kumala
Sima dening ujarku sirna dening kersaning Allah”

Ilmu Penghancur KULHU GENI

Dan sebagai mantra berikutnya , adalah KULHU GENI. Adapun mantra ini dibaca setelah laku batin sebagai persyaratan untuk memiliki ajian ilmu ini dilaksanakan maka akan terwujud bila;

Satu kali tangan jin sebelah kiri akan terasa putus, Dua kali tangan kanan akan terasa putus, Tiga kali badannya terasa hancur, Empat kali akan terasa musnah,Lima kali bila dibaca kemudian ditiup pada gelas berisi air akan mampu menyembuhkan orang yang kesurupan, Dan enam kali bila masuk ke daerah angker, mendengar mantra itu seluruh jin yang ada di kawasan itu, akan lari

Laku Ilmu Penghancur KULHU GENI

berpuasa selama tiga hari setiap sening pahing, kemudian pati geni sehari semalam.

Berikut ini adalah mantranya;

“bismillahirromanirrohim…
Kulhu Allohu Ahadz
Kun kayakun
Masa iku kadirullahi ta ala
Abadan abadan’
Atau bisa juga dengan dengan mantera ini’

“bismillahirrohmanirrohim…
Qolhu Allohu ahadz
Kunfayakun masa iki kaduru allahi
Siro wani siro bilahi
Badani abadan.”

Mantra ajian penghancur sukma ampuh tanpa syarat